Partnerzy naukowi projektu
Czasopismo ukazuje się
od 2004 roku,
a jego wersją pierwotną
jest wersja papierowa


Witamy na stronie czasopisma

JS dnia September 06 2012

Witamy na stronie kwartalnika „Społeczeństwo i Polityka”, wydawanego w ramach Międzynarodowego Projektu Badawczego prowadzonego przez Akademię Humanistyczną
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Biszkecki Uniwersytet Humanistyczny
im. K. Karasaeva.

Dzięki życzliwości J.M. Rektora AH prof. dra hab. Adama Koseskiego czasopismo
w wersji elektronicznej będzie dystrybuowane nieodpłatnie.