Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopi¶mie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Pocz±wszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopi¶mie „Społeczeństwo i Polityka” s± udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.


Newsy

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez wydawane przez Akademię Humanistyczn± im. Aleksandra Gieysztora czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka” otrzymał pozytywn± ocenę Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Dzięki temu czasopismo zostało zaliczone do grona 120 istotnych dla rozwoju nauki czasopism w dziedzinie nauk społecznych i jest przewidziane do dofinasowania w ramach wspomnianego programu.