Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopi¶mie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.


Call for Papers

AK dnia May 18 2018
Newsy

Propozycje artykułów i recenzji do numeru 3/2018 przyjmujemy do 31 sierpnia 2018 r. Teksty proszę kierować na adres e-mail ggadomska@ah.edu.pl. Zasady przygotowania tekstów znajd± Państwo w zakładce „Dla autorów”.