Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2015
Download > 05. Rocznik 2015 > Nr 4/2015

Nr 4/2015


HONGKONG – DEMOKRATYZACJA I BEZPIECZEŃSTWO
Krzysztof Feliks Śliwiński: Sekurytyzacja polityki w Hongkongu: debata
o reformach wyborczych i nieposłuszeństwie obywatelskim w 2014 roku . . . 15
Stratos Pourzitakis: Rewolucja parasolkowa w Hongkongu: dyskurs
bezpieczeństwa ludzkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sanho Chung: Wpływ kapitalizmu kumoterskiego na proces demokratyzacji
w Hongkongu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Łukasz Zamęcki: Czy pojęcie „europeizacji” może okazać się przydatne
w badaniu stosunków Hongkongu z Chinami kontynentalnymi?. . . . . . . . 82
SOCJOLOGIA POLITYKI
Tomasz Masłyk: Demokracja w Europie: analiza porównawcza społecznej
akceptacji jej zasad i rozwiązań oraz ocen i wskaźników ich realizacji . . . 97
Igor’ Žukovskij: Nowa rzeczywistość sieciowa a scenariusze
samoorganizacji politycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Maxim Rust: Białoruska tożsamość państwowa jako proces
niedokończony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
OBLICZA DYSKURSÓW
Joanna Cukras-Stelągowska: Wokół debaty nad ubojem rytualnym
w Polsce – analiza dyskursów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Julia Baran: Armia rycerzy – idealizacja Ukraińskiej Powstańczej
Armii w czasopiśmie „Banderowski Region” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
PROBLEMY POLITYCZNE EURAZJI
Piotr Staszczyk: Skandynawski model państwa dobrobytu . . . . . . . . . . . . . 173
Kubat Č. Sultanbekov: Zasady demokratyczne i reżim polityczny
w Kirgistanie: w poszukiwaniu styczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Marek Ilnicki: Kremlowska polityka „powrotu do Azji” . . . . . . . . . . . . . . . 201
Ada Dyndo: Indyjskie soft power w Azji Centralnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Jolanta Sierańska: Wpływ Traktatu z Waitangi na sytuację Maorysów
w Nowej Zelandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
HISTORIA NAJNOWSZA
Jan Sobiech: Rzeczpospolita Polska na drodze do II wojny światowej . . . . 235
Wiktor Hebda: Kosowo – droga do niepodległości (1999–2008). . . . . . . . 250
VARIA
Ks. Jacek Jan Pawlik: Spadek współczynnika dzietności w miastach
afrykańskich na przykładzie mieszkanek Lomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
RECENZJE, ESEJE RECENZYJNE, ARTYKUŁY RECENZYJNE,
NOTY RECENZYJNE
Magdalena Dobrowolska-Opała: Joanna Kamińska, „Nowe wspaniałe
światy: współczesne projekty doskonałego społeczeństwa” . . . . . . . . . . 281
Andrzej Misiejko: Robert Witalec, „Franciszek Wilk 1914–1990.
Biografi a ludowca niezłomnego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
March 24 2016 13:55:18
Pobrań
Pobierz 11091

Pobierz:
Pobierz
(1.73MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]