Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2012
Download > 08. Rocznik 2012 > Nr 3/2012

Nr 3/2012


PROBLEMY UNII EUROPEJSKIEJ
Piotr Wawrzyk: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rafał Bieniada: Region w Unii Europejskiej: przedstawicielstwa
regionalne i kooperacja międzyregionalna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aleksander Wasiuta: Instrumenty ekonomiczne w polityce
ekologiczno-energetycznej państw Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Małgorzata Smutek: Implementacja unijnej polityki przemysłowej
w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Anna Batejko: Wykorzystanie środków z Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na cele społeczne
w Warszawie w latach 2004–2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
PARTIE POLITYCZNE
Olha S. Batiščeva: Wyzwania i perspektywy udziału ukraińskich
partii politycznych w procesach decyzyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Jacek Łuczak: System dwupartyjny Malty w ujęciu
formalnym i materialnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
TEORIA POLITYKI
Wojciech Jakubowski, Łukasz Zamęcki: Status teoretyczny nauk
o polityce publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Piotr Załęski: Subdyscypliny empiryczne w naukach o polityce . . . . . . . . . .161
Marcin Krupa: Behawioralna analiza zjawiska wojny . . . . . . . . . . . . . . . . .179
PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ EURAZJI
Szymon Bachrynowski: Demokratyzacja i autonomia: sytuacja
polityczna w Kraju Basków na przełomie XX i XXI wieku . . . . . . . . . . . . .207
Piotr Surmaczyński: Kazachstan – problemy z demokracją . . . . . . . . . . . .225
HISTORIA NAJNOWSZA
Marek Jabłonowski: Bitwa Warszawska 1920 roku – historia
i mit polityczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Kalbubu Sarieva: Modele zmiany i walki w folklorze ludowym
Kirgizów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Magira M. Amerdinova: Rola tożsamości etnicznej w procesie
formowania i rozwoju grupy etnicznej (na przykładzie
Koreańczyków w Kirgistanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
RECENZJE
Jacek Wojnicki: Poznać i zrozumieć Bałkany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
SPRAWOZDANIA
Iwona Miedzińska: Sprawozdanie z konferencji naukowej
pt. „Dwie konstytucje – dwie tradycje” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
February 25 2013 09:45:08
Pobrań
Pobierz 6693

Pobierz:
Pobierz
(2.59MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]