Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2011
Download > 09. Rocznik 2011 > Nr 4/2011

Nr 4/2011


SPIS TREŚCI


AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA WSI POLSKIEJ
Rafał Niepiekło:
Problematyka narodowa na łamach dziewiętnastowiecznej prasy
dla ludu w Galicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Piotr Swacha:
Polskie Stronnictwo Ludowe w Wielkopolsce (1945–1947) . . . . . . . . . . . 24
Stanisław Stępka:
Sytuacja w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym
przed IV Kongresem w świetle informacji Walerego Namiotkiewicza . . . . 40
Franciszek Kampka:
Rolnictwo w myśli papieskiej. Zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Piotr Załęski:
Rzeczywistość społeczno-polityczna jako zagrożenie
dla bezpieczeństwa (przypadek wsi mazowieckiej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
MYŚL POLITYCZNA
Jarosław Szczepański:
Model sferyczny podziału ideologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
EUROPEISTYKA
Aleksandra Nojek:
Wiedza o Europie i tożsamość europejska a edukacja
ponadgimnazjalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Z PERSPEKTYWY WSCHODU

.  
:
  
  

 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
   :
         ( )

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
RECENZJE
Wojciech Jakubowski:
Piotr Wawrzyk, Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej,
Warszawa 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
WIERSZE
Aleksandra Spalińska:
Rozważania o historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Na Olimpie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
September 05 2012 13:36:39
Pobrań
Pobierz 2870

Pobierz:
Pobierz
(1.03MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]