Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2011
Download > 09. Rocznik 2011 > Nr 3/2011

Nr 3/2011


SPIS TREŚCI
RADYKALIZM I EKSTREMIZM POLITYCZNY
Jarosław Tomasiewicz:
Od monarchizmu do postkonserwatyzmu. Ekstremizm
konserwatywny w II Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Adam Hołub:
Radykalne partie i ugrupowania polityczne w cyberprzestrzeni –
Internet jako płaszczyzna politycznej aktywności skrajnej
prawicy i lewicy w RFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rafał Chwedoruk:
Radykalizm i ekstremizm polityczny w ruchach kibiców
piłkarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Szymon Bachrynowski:
Organizacja władzy państwowej na podstawie świadectw
myśli politycznej irlandzkiego ruchu republikańskiego w XX wieku . . 82
PARTIE POLITYCZNE
Krzysztof Garczewski:
Problem wysiedleń w oficjalnych dokumentach niemieckich
partii politycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Bronisława Kowalska:
Przekształcenia ideowe i organizacyjne lewicy i jej stosunek
do transformacji ustrojowej w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Radosław Szewczak:
Kształtowanie się elit przywódczych lewicy w Polsce . . . . . . . . . . . . . .135
EUROPEISTYKA
Rafał Bieniada:
Ewolucja procedur uczestnictwa w systemie federalnym
RFN w procesie integracji europejskiej – wybrane zagadnienia . . . . .157
SOCJOLOGIA
Bartosz Abramowicz:
Modele interakcji symbolicznej w koncepcjach Herberta
Blumera, Ervinga Goffmana i Talcotta Parsonsa . . . . . . . . . . . . . . . .177
VARIA
Ewa Modzelewska:
Nadzór nad organizacjami pozarządowymi w III RP . . . . . . . . . . . . .195
RECENZJE
Rafał Kirzyński:
Susanne Saurugger, Théories et concepts de l’intégration
européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
September 05 2012 13:33:14
Pobrań
Pobierz 5543

Pobierz:
Pobierz
(1.01MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]