Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2011
Download > 09. Rocznik 2011 > Nr 2/2011

Nr 2/2011


SPIS TREŚCI


BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Małgorzata Jachymek:
Znaczenie istnienia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu
dla podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego Polski
i Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Łukasz Zamęcki, Katarzyna Zbrojkiewicz:
Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce na rzecz bezpieczeństwa
energetycznego kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mariusz Ruszel:
Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski . . 37
Ganna Lavrynenko:
Polityka energetyczna Ukrainy – ustawodawstwo, praktyka,
kierunki rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Marcin Bodio:
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju stosunków między
Unią Europejską a Rosją w sektorze energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Piotr Zawadzki:
„Wariant kaspijski” zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
Unii Europejskiej – uwarunkowania i wyzwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Dariusz Faszcza:
Strategie bezpieczeństwa narodowego i obrony Republiki Bułgarii . . . . . 109
RADYKALIZM I EKSTREMIZM POLITYCZNY
Jarosław Tomasiewicz:
Konstelacja „narodowych piłsudczyków” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Z BADAŃ NAD PARTYCYPACJĄ POLITYCZNĄ
Maria Urban:
Postawy i wartości społeczeństwa polskiego w świetle teorii
obywatelskiej kultury politycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
DYSKUSJE I POLEMIKI
Aleksander Szałański:
Problem statusu prawnomiędzynarodowego Morza Kaspijskiego . . . . . . 159
Z PERSPEKTYWY WSCHODU:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:55:11
Pobrań
Pobierz 3428

Pobierz:
Pobierz
(1.15MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217797
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]