Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2010
Download > 10. Rocznik 2010 > Nr 1/2010

Nr 1/2010


SPIS TREŚCI


ŚWIADKOWIE HISTORII
Michaił Gorbaczow:
Wojciech Jaruzelski – sojusznik i zwolennik tych samych poglądów . . .9
NAJNOWSZA HISTORIA POLITYCZNA POLSKI
Anna Magierska:
Dwudziestolecie 1989-2009. Wykorzystany czy stracony czas? . . . . .27
Stanisław Sierpowski:
Działalność misji międzysojuszniczej w Polsce w 1919 roku . . . . . .60
Wojciech Jakubowski:
Chrześcijańska demokracja w Polsce do 1939 roku . . . . . . . . . . . .73
REFORMY RZĄDU J. BUZKA – DZIESIĘĆ LAT PÓŹNIEJ
Jowanka K. Jakubek:
Reforma administracji publicznej 1998 r. – z perspektywy
minionej dekady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Mariusz Włodarczyk:
Szkoła w dobie zmian – reforma systemu edukacji
w Polsce w latach 1999–2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Piotr Popek:
Reforma systemu emerytalnego z perspektywy
10 lat – próba oceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Wojciech Gwiazda:
Reforma systemu służby zdrowia z 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Z BADAŃ NAD PROBLEMATYKĄ
PARTYCYPACJI POLITYCZNEJ
Marcin Darmas:
Elektoralne role Nicolasa Sarkozy’ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ POLSKI
Katarzyna Zbrojkiewicz:
Programowanie polityki regionalnej w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . .181
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
Zbigniew Siemiątkowski:
Wywiad: tajna służba specjalna państwa – instrument polityki.
Pojmowanie, pochodzenie, zadania i rola
we współczesnym świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
MATERIŁY METODYCZNE
Hanna Piasek-Zaremba:
Prawosławie – historia i współczesność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
RECENZJE
Publicystyka w szatach historyka. Lusatracja
Aleksandra Kwaśniewskiego w wersji Piotra Gontarczyka . . . . . . .227
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:40:01
Pobrań
Pobierz 4208

Pobierz:
Pobierz
(2.32MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]