Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2009
Download > 11. Rocznik 2009 > Nr 2/2009

Nr 2/2009


Autorytaryzm
Bartłomiej Zdaniuk: Kształtowanie się reżimów autorytarnych w Europie
Środkowej i Wschodniej okresu międzywojennego: analiza porównawcza . 9
Błażej Poboży: Rządy sanacji w Polsce jako modelowy
przykład reżimu autorytarnego. 28
Mariusz Włodarczyk: Frankizm i salazaryzm – autorytaryzmy
Półwyspu Iberyjskiego . 44
Piotr Załęski: Specyfika państwa realnego socjalizmu. 65
Adam Szymański: Od autorytaryzmu do demokracji – ewolucja reżimu
politycznego Republiki Turcji . 90
Agnieszka Syliwoniuk: Autorytaryzm w państwach arabskich. 105
Anna Maria Dyner: Czy Rosja i Białoruś to państwa autorytarne?. 115
Z warsztatu historyków dziejów najnowszych
Szymon Krawczyk: Zasady prawa wyborczego
w pruskiej ordynacji miejskiej z 1853 roku (Zarys problemu). 129
Muzealnictwo i zabytkoznawstwo
Wojciech Jakubowski: Monety Sede vacante Państwa
Miasta Watykańskiego w latach 1939–2005. 143
Dyskusje i polemiki
Jacek Łuczak: Rurociąg kazasko-chiński i jego znaczenie
dla pozycji geopolitycznej Kazachstanu. 165
Joanna Winiarska: Trójkąt Weimarski – forum dyskusji
o problemach Unii Europejskiej. 191
Monika Izydorczyk: Kosowo na drodze do niepodległości . 219
Z perspektywy Wschodu
Осмон А. Тогусаков, Азизбек К. Джусупбеков: Теоретико-
-методологический анализ этнической идентичности . 239
Алмазбек А. Акматалиев: Социокультурные аспекты
ценностных ориентаций личности. 244
Materiały metodyczne
Jarosław Szczepański, Rafał Kamiński:
System polityczny Wysp Normandzkich. 255
Kalendarz
JS
January 09 2015 10:00:11
Pobrań
Pobierz 4609

Pobierz:
Pobierz
(2.29MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]