Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2009
Download > 11. Rocznik 2009 > Nr 1/2009

Nr 1/2009


Kirgizi: społeczeństwo-kultura-polityka
Magdalena Muszel: Tradycyjna i współczesna kultura Kirgizów . 9
Èmil’ Ž. Kanimetov:„Pseudomorfozy” kultury kirgiskiej
(na przykładzie eposu „Manas&#8221Z przymrużeniem oka . 23
Aziz K. Džusupbekov: Specyfika regionalnego poziomu tożsamości etnicznej
(na przykładzie Kirgizów) . 31
Małgorzata Biczyk: Autorytet i prawo w obliczu zmiany: rzecz o kirgiskim
radzeniu sobie z pluralizmem prawnym . 37
Mariusz Marszewski: Rosyjskojęzyczni w Kirgistanie –
pomiędzy emigracją a asymilacją . 64
Andrzej Wierzbicki: Polityka językowa w Kirgistanie . 86
Piotr Załęski: Tradycyjna kultura polityczna w Kirgistanie . 104
Z warsztatu historyków dziejów najnowszych
Mariusz Włodarczyk: Pacyfistyczna aktywność Stolicy Apostolskiej
w okresie międzywojennym . 151
Ewa Kacperska: Dzieła utracone i dzieła nieodzyskane. Problem rewindykacji
dóbr kultury bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych
oraz współcześnie – aspekty prawne, organizacyjne i polityczne . 172
Łukasz Zamęcki: Zmiany w postrzeganiu i realizowaniu
hasła „obrony kraju” w obozie władzy po śmierci Józefa Piłsudskiego –
przyczynek do rozważań . 198
Z perspekywy Wschodu
Алмазбек А. Акматалиев Базовые ценности и потребности
кыргызстанцев: опыт социологического анализа . 211
Динара М. Aйдарова Фольклор как одна из форм познания общественно-
-политической жизни кыргызов . 218
Sprawozdania
Piotr Popek: Sprawozdanie z konferencji „Wzmacnianie współpracy
pomiędzy państwami członkowskimi w celu lepszej koordynacji
europejskich systemów zabezpieczenia społecznego aby unikać
błędów i nadużyć” – Paryż 17-18 listopada 2008 r. . 225
Kalendarz
JS
January 09 2015 09:59:26
Pobrań
Pobierz 1797

Pobierz:
Pobierz
(1.43MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]