Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2008
Download > 12. Rocznik 2008 > Nr 4/2008

Nr 4/2008


SPIS TREŚCI


Z WARSZTATU HISTORYKÓW DZIEJÓW NAJNOWSZYCH
Anna Magierska:
Polityka historyczna – politycy – historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Marek Jabłonowski:
Z badań nad dziejami Komitetu Narodowego Polskiego . . . . . . . 28
Ewa Kacperska:
Towarzystwo rewindykacji i reparacji wojennych . . . . . . . . . . . . . 59
Aleksandra Matej:
Konwent Świętej Katarzyny jako próba integracji prawicy
(listopad 1994–sierpień 1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
EUROPEISTYKA
Michał Wodnicki:
Fundusze strukturalne i ich wykorzystanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Łukasz Czubla:
Instrumenty XIX-wiecznej dyplomacji Państwa Kościelnego . . . . 123
DYSKUSJE I POLEMIKI
Ryszard Chruściak:
Wstępne (robocze) projekty zmian w Konstytucji RP z 1997 r. . . . 143
Jerzy Szczupaczyński:
Demokracja i demokratyzacja we współczesnym świecie . . . . . . . 159
MSTERIAŁY METODYCZNE
Wojciech Jakubowski, Mariusz Włodarczyk:
Pierwiastek Polski na tle Europy. Od epoki baroku
do XX stulecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:35:13
Pobrań
Pobierz 2490

Pobierz:
Pobierz
(992.88kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]