Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2008
Download > 12. Rocznik 2008 > Nr 3/2008

Nr 3/2008


SPIS TREŚCI


SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY W EUROPIE
Franciszek Gołembski:
Kulturowe uwarunkowania podziału Europy na Wschodnią
i Zachodnią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Konrad Jajecznik:
Narody w Europie – pomiędzy bytem a ideą . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Violetta Wróblewska:
Oblicza popkultury w krajach Europy (rozważania wstępne) . . . . . 41
Piotr Załęski:
Tożsamości narodowe Słowian Wschodnich . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Marek Nadolski:
Miejsce Polski w upodabniającej się Europie . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Jacek Łuczak:
Przyszłość języków Unii Europejskiej. Analiza potencjalnych
scenariuszy i kierunków reform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
DYSKUSJE I POLEMIKI
Wawrzyniec Konarski:
Glosa do debaty o tożsamości europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Łukasz Jurczyszyn:
Miejsce młodych muzułmanek praktykujących noszenie
„hidjabu” we współczesnym społeczeństwie francuskim . . . . . . . . 128
Szymon Krawczyk:
Partycypacja polityczna emigrantów z Polski w Niemczech
(na tle przybyszów z innych państw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Z WARSZTATU HISTORYKÓW DZIEJÓW NAJNOWSZYCH
Krzysztof Jabłonowski:
Działalność wydawnicza polskich dominikanów . . . . . . . . . . . . . 159
MATERIAŁY METODYCZNE
Wojciech Jakubowski, Mariusz Włodarczyk:
Pierwiastek Polski na tle Europy (Średniowiecze – renesans) . . . . 173
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:34:11
Pobrań
Pobierz 2424

Pobierz:
Pobierz
(747.92kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217797
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]