Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2008
Download > 12. Rocznik 2008 > Nr 2/2008

Nr 2/2008


SPIS TREŚCI


POLSKIE TRADYCJE POLITYCZNE
Jakub Ryszard Stempień:
Obywatelski nadzór nad władzą państwową w dobie
dawnego państwa polskiego (do 1795 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Błażej Poboży:
Samorząd i samorządność w koncepcjach programowych
głównych polskich partii politycznych okresu II wojny światowej . .25
MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
Jan Sobczak:
Rosja – sąsiad i partner czy przeciwnik i źródło zagrożenia . . . . . . .63
EUROPEISTYKA
Michał Dudek:
Polityka kulturalna a proces integracji europejskiej . . . . . . . . . . . .77
Hanna Gulczyńska:
Europejskie standardy „prawa do dobrej administracji” . . . . . . . .100
ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Violetta Wróblewska:
Obraz i dźwięk w kulturze popularnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
DYSKUSJE I POLEMIKI
Wojciech Jakubowski:
System rządów kościelno-konstytucyjnych w 1848 roku
na tle ewolucji instytucji politycznych Państwa Pontyfikalnego . . .145
Kamil Tomczyk:
Spór o powszechność kultury europejskiej na przykładzie
poglądów Antoine’a Condorceta oraz Mikołaja Danilewskiego . .165
EDUKACJA POLITYCZNA
Ewa Maria Marciniak, Bartłomiej Biskup:
Narzędzia stosowane w kampaniach wyborczych . . . . . . . . . . . . .183
RECENZJE
Konrad Jajecznik:
Spór o kondycję współczesnej demokracji. Uwagi na marginesie
książki Stanisława Filipowicza: „Demokracja. O władzy iluzji
w królestwie rozumu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:33:00
Pobrań
Pobierz 5711

Pobierz:
Pobierz
(756.09kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217797
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]