Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2008
Download > 12. Rocznik 2008 > Nr 1/2008

Nr 1/2008


SPIS TREŚCI


RELIGIA I TRANSFORMACJA W PRZESTRZENI
POSTKOMUNISTYCZNEJ
Anna Maria Dyner:
Kościół Katolicki w Federacji Rosyjskiej po 1991 roku . . . . . . . . . . . . 9
Konrad Siekierski:
Ormiański Kościół Apostolski – od wielkiej przeszłości do trudnej
teraźniejszości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Jakub Ozimek:
Między szamanizmem a islamem ludowym. O medycynie
nieoficjalnej w Kirgistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
RELACJE KOŚCIÓŁ-PAŃSTWO
Wojciech Jakubowski:
Uprawnienia władz cywilnych państw w zakresie nominacji
kościelnych obrządku łacińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ks. Marek Solarczyk
Obraz Kościoła w świetle dokumentów Instytutu Pamięci
Narodowej – zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
EUROPEISTYKA
Michał Gierycz:
Zasada solidarności w porządku polityczno-prawnym
Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
POLSKIE TRADYCJE POLITYCZNE
Konrad Jajecznik:
Demokracja narodowa według projektu konstytucji autorstwa
Stanisława Głąbińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kamil Kacperski
Oblicze ideowe i działalność polityczna Ligi Polskich Rodzin
w okresie od maja do września 2001 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
DYSKUSJE I POLEMIKI
Murad L. Wiśniewski:
Zjawisko terroryzmu w świetle filozofiii moralnej . . . . . . . . . . . . . . . 157
MATERIAŁY METODYCZNE
Ewa Maria Marciniak:
Kilka uwag o pisaniu pracy naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Piotr Blus:
Koncepcje państwa demokratycznego w ujęciu współczesnych
myślicieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
POLONICA
Ks. Edward Walewander:
Polacy i Polonia w badaniach Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:31:55
Pobrań
Pobierz 2953

Pobierz:
Pobierz
(785.36kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]