Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2007
Download > 13. Rocznik 2007 > Nr 1/2007

Nr 1/2007


SPIS TREŚCI


Tomasz Słomka: Słowo wstępne. Dziesięć lat polskiej
konstytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KONSTYTUCJA RP – SPEŁNIONE OCZEKIWANIA
CZY ZAWIEDZIONE NADZIEJE (1997–2007)
Konrad Jajecznik: Konstytucja RP z 1997 roku
na tle polskiego dziedzictwa konstytucyjnego XX wieku . . . . . . . . . . 13
Waldemar Tomaszewski: Kompromis polityczny
w procesie stanowienia Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Anna Materska-Sosnowska: Instytucje demokracji
bezpośredniej w Konstytucji RP i w praktyce politycznej
po 1997 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Tomasz Słomka: Egzekutywa w III RP: mechanizmy
i wzajemne relacje (zarys problemu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Marek Lasocki: Projekty zmiany Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ewa Maria Marciniak: Postawy wobec prawa
– przegląd zagadnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
Piotr Załęski: Turkmenistan – nowy typ totalitaryzmu? . . . . . . . . . . . 137
DYSKUSJE I POLEMIKI
Mikołaj Rakusa-Suszczewski: Alexis de Tocqueville
– O naturze demokracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
MATERIAŁY METODYCZNE
Kazimierz Przybysz, Wojciech Jakubowski: Ewolucja
ustroju Polski – wybrane problemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Z WARSZTATU HISTORYKÓW
Szymon Krawczyk: Droga do rządów komisarycznych
w Warszawie (w świetle relacji prasy opozycyjnej) . . . . . . . . . . . . . . . 209
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:28:05
Pobrań
Pobierz 4789

Pobierz:
Pobierz
(796.09kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]