Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2-3-4/2007
Download > 13. Rocznik 2007 > Nr 2-3-4/2007

Nr 2-3-4/2007


Azja Centralna – problemy historii i współczesności


  
I. U ŹRÓDEŁ BADAŃ NAD AZJĄ CENTRALNĄ
Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski:
Słowo wstępne (w języku polskim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Tadeusz Bodio, Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski:
Współczesne polskie badania nad Azją Centralną (w języku polskim) . . .15
II. PROBLEMY HISTORII
Noomanbek Džaparov:
Archetypy starokirgiskich hydronimów jako czynniki geopolityki . . . . . . .42
D.M. Mažidenova:
Stosunki papiestwa z państwami Wschodu w późnym średniowieczu . . . . .47
Vsevolod S. Zamaraev:
Kontakty Czechów i Słowaków z Azją Centralną
(od średniowiecza do czasów najnowszych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Vladimir M. Ploskich:
Podróż F. Zibbersztajna nad Issyk-kul w 1825 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
B.Z. Bakeeva:
Ruch basmaczy w Turkiestanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Bajbolot K. Abytov:
Polacy – przesiedleńcy w Kirgistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Svetlana B. Kožirova:
Ujgurzy Azji Centralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
A.A. Toktogulov:
Ewolucja formy państwa narodu kirgiskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Omówienia artykułów (w języku polskim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
III. TRADYCJE RELIGIJNE I TRYBALNE
S.M. Abdrasulov:
Tengrizm jako podstawa państwowości kirgiskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Bajbolot K. Abytov:
Stan i perspektywy rozwoju religii w Kirgistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Aziz K. Džusupbekov, B. Temišev:
Współczesny islam i jego wpływ na kulturę Kirgizów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Ûrij O. Buluktaev:
Problem związku tożsamości religijno-wyznaniowej
i obywatelskiej w Republice Kazachstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
A.O. Kozubaeva:
Ekstremizm islamski w Azji Centralnej: realność zagrożenia
i problemy interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Roza Nurtazina:
Problemy zagrożenia ekstremizmem islamskim a bezpieczeństwo
w regionie centralnoazjatyckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
K.È. Sultanbekov:
Konflikty w Kirgistanie w świetle analizy komparatystycznej . . . . . . . . . . . . .174
G.B. Ajdarbekova, Aziz K. Džusupbekov:
Wspólnoty rodowo-plemienne Kirgizów i ich tożsamości:
analiza społeczno-filozoficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Aziz K. Džusupbekov:
Analiza strukturalno-funkcjonalna poziomów tożsamości
etnicznej Kirgizów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Elena Breslavskaâ:
Rola tradycji w formowaniu ideologii państwa kirgiskiego . . . . . . . . . . . . . .199
Omówienia artykułów (w języku polskim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
IV. SPOŁECZEŃSTWO I PROBLEM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
R. Stamova:
Jednostka w warunkach transformacji społeczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . .215
centralnoazjatyckiego
B.K. Abdylakimova, B.A. Maatkerimov:
Wartości Kirgizów w warunkach współczesnego imperializmu
kulturowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Galina Gorborukova:
Analiza stratyfikacyjna pozycji Rosjan w Biszkeku (Kirgistan) . . . . . . . . . . .228
Maral Š. Kalieva:
Świadomość polityczna jako czynnik modernizacji politycznej
Republiki Kazachstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
A.K. Bektanova:
O problemie budowy społeczeństwa obywatelskiego w Kirgistanie . . . . . . . .250
E.E. Burova:
Problemy tożsamości obywatelskiej we współczesnym Kazachstanie . . . . . .258
Žarkyn Ž. Šadymanova:
Rola masmediów w okresie transformacji społeczeństwa kirgistańskiego . . .273
Baktybek Murtaliev:
Organizacje pozarządowe i niepaństwowy sektor gospodarki w Kirgistanie . .281
Omówienia artykułów (w języku polskim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
V. PROBLEMY MODERNIZACJI I ROZWOJU SYSTEMU
POLITYCZNEGO
Maulen S. Ašimbaev, Anatolij G. Kosièenko, Abdumalik N. Nysanbaev,
Askar Ž. Šomanov:
Idea narodowa: propozycje omówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Askar Ž. Šomanov, Anatolij G. Kosièenko:
Kazachstańska państwowość narodowa w warunkach globalizacji . . . . . . .304
Rustem K. Kadyržanov, Abdumalik N. Nysanbaev:
Instytucja Prezydenta jako podmiot modernizacji i konsolidacji
współczesnego społeczeństwa kazachstańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
Anatolij G. Kosièenko:
Budowa państwa narodowego w Republice Kazachstan . . . . . . . . . . . . . . .321
È.U. Kojèumanova:
Reformowanie ustroju państwowego niepodległego Kirgistanu
(1991-2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Sydyk Smadiârov:
Rozwój polityczny Kirgistanu po wydarzeniach marcowych
2005 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
Venera A. Žeksembekova:
Reforma systemu partyjnego jako ważny kierunek modernizacji
politycznej w Republice Kazachstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356
A.S. Žoldybalina:
Znaczenie „think tanków” w procesie politycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364
Omówienia artykułów (w języku polskim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:30:07
Pobrań
Pobierz 6805

Pobierz:
Pobierz
(3.49MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]