Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2006 (cz.2)
Download > 14. Rocznik 2006 > Nr 3/2006 (cz.2)

Nr 3/2006 (cz.2)


SPIS TREŚCI


Polskie tradycje polityczne
Konrad Jajecznik:
Wizja Polski Ludowej w projekcie konstytucji Włodzimierza Wakara . . . . . . . . . .103
Dyskusje i polemiki
Marcin Siedlecki:
Zmiana a ład społeczny w myśli Edmunda Burke’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Łukasz Zamęcki:
Władza i jej wymiary w pracach Stevena Lukesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Między Wschodem a Zachodem
Bartłomiej Zdaniuk:
Naddniestrze – ostatni relikt zimnej wojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Ûrij Buluktaev:
Problemy funkcjonowania opozycji politycznej w Kazachstanie . . . . . . . . . . . . . .159
Venera Žeksembekova:
Modernizacja w Kazachstanie: konsolidacyjna rola partii władzy . . . . . . . . . . . . .166
Jarosław Ćwiek-Karpowicz:
Ewolucja rosyjskiej elity politycznej za prezydentury Władimira Putina . . . . . . . . .173
Edukacja ekologiczna
Mirosława Popek:
Metody wyceny ekonomicznej środowiska naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Materiały metodyczne
Ks. Janusz Węgrzecki:
Teorie władzy. Przegląd stanowisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Marek Wielgo:
Istota i mechanizm podejmowania decyzji politycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Recenzje
Ewa Nadolska:
Wokół „tożsamości europejskiej”, Recenzja książki „Tożsamość europejska”
pod red. Farnciszka Gołembskiego, Warszawa 2005, ss. 169. . . . . . . . . . . . . . . . .225
Polonica
Arkadiusz Kujawa:
Polacy w Kanadzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:26:31
Pobrań
Pobierz 4560

Pobierz:
Pobierz
(710.66kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217797
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]