Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2006
Download > 14. Rocznik 2006 > Nr 2/2006

Nr 2/2006


SPIS TREŚCI


Przyszłość Unii Europejskiej
Janusz J. Węc
Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej
w pracach Konwentu w sprawie przyszłości Europy - cz. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Europejska Debata Publiczna – „Bliżej Unii Europejskiej”
Anna Wnukowska
Bliżej Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Marek Nadolski
Determinanty integracji europejskiej – porażki sukcesem! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Marta Witkowska
Problemy merytoryczne debaty nad przyszłością Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . 46
Piotr Solarz
Rozwój integracji europejskiej a przyszłość regionów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
w Unii Europejskiej
Małgorzata Rosłońska, Zbigniew Rutkowski
Wykorzystywanie instrumentów pomocy regionalnej Unii Europejskiej . . . . . . . . . 55
Dimtcho Tourdanov
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Wspólna polityka
edukacyjna czy współpraca w polityce edukacyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
* * *
Hanna Łowicka
Realizacja Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006
a prace nad projektem Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2007-2013 w kontekście proponowanych zmian
w polityce spójności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Polskie tradycje konstytucyjne
Konrad Jajecznik
Projekt konserwatywnej konstytucji odrodzonej Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Dyskusje i polemiki
Tadeusz Bodio, Jacek Wojnicki, Piotr Załęski
Modele transformacji państw postkomunistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Piotr Rogalski
Wiatr ze Wschodu góruje nad wiatrem z Zachodu.
Świat eksperymentów Mao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Bartłomiej Zdaniuk
Na rozdrożu Wschodu i Zachodu. Mołdawska transformacja
polityczna lat 1988–2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Edukacja ekonomiczna
Tadeusz Maj
Elementy nauki o organizacji w podstawach przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . 153
Materiały metodyczne
Marek Wielgo
Racjonalność a optymalność i błędność decyzji politycznych . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Anna Kamieniarz
Elity polityczne – ich miejsce i rola w społeczeństwie polskim . . . . . . . . . . . . . . . 180
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:17:20
Pobrań
Pobierz 2566

Pobierz:
Pobierz
(1.13MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]