Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2006 (cz. 2)
Download > 14. Rocznik 2006 > Nr 1/2006 (cz. 2)

Nr 1/2006 (cz. 2)


SPIS TREŚCI


Dyskusje i polemiki
Urszula Urban
Francja: między centralizacją a rozwojem collectivités locales . . . . . . . . . . . . . . . 103
Krzysztof Pieliński
Społeczeństwo liberalne w perspektywie postmodernistycznego liberalizmu . . . . . 111
Polska a współczesne wyzwania edukacyjne
Kształcenie w liceum ogólnokształcącym a europejskie standardy
edukacyjne – wywiad z mgr Grażyną Filipiak – dyrektorem VIII LO
im. Króla Władysława IV w Warszawie (rozmawiał Mariusz Włodarczyk) . . . . . . 129
* * *
Debiuty literackie młodych
Łukasz Ciskowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Tomasz Chłodecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Edukacja czytelnicza i medialna
Violetta Wróblewska:
Słowo w kulturze popularnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Materiały metodyczne
Periodyzacja dziejów Polski XX wieku
(oprac. Wojciech Jakubowski, Konrad Jajecznik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Daniel Mider
Koncepcje partycypacji politycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Recenzje
Mirosław Jarosław Herka
Uwagi na marginesie książki „Budowanie Państwa” Francisa Fukuyamy . . . . . . 177
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:15:34
Pobrań
Pobierz 2030

Pobierz:
Pobierz
(341.97kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217798
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]