Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3-4/2005
Download > 15. Rocznik 2005 > Nr 3-4/2005

Nr 3-4/2005


SPIS TREŚCI


Marek Śliwiński
O obliczach demokracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bogusław Lackoroński
Idea demokratycznego państwa prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Mirosław Karwat
Demokratyczny wzorzec partycypacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
* * *
Jarosław Szymanek
Tradycje konstytucyjne państw demokratycznych . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sławomir Szarejko
Wolność i rządy prawa – o liberalnych korzeniach
demokratycznego państwa prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Konrad Jajecznik
Ku Rzeczypospolitej demokratycznej. Debata konstytucyjna
u progu niepodległości (1917–1921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
* * *
Anna Materska-Sosnowska
Partie polityczne – wybrane zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Jerzy Szczupaczyński
Elity władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Olgierd Annusewicz
Dlaczego tak głosujemy, czyli przesłanki decyzji wyborczych . . . . . . 148
Krzysztof Kozłowski
Prawo do oporu w państwie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Anna Szustek
Od ruchu społecznego do samorządu, czyli o rozległych
obszarach aktywności obywatelskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Dyskusje i polemiki
Tadeusz Bodio
Układy klanowe jako mechanizm polityki (na przykładzie
państw Azji Centralnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Marcin Pocheć, Tomasz Słomka
O pochodzeniu politycznej poprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Edukacja europejska
Kazimierz Łastawski:
Idee, ruchy i działania integracyjne w Europie w pierwszych
latach po II wojnie światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Jacek Wojnicki
Struktury administracji lokalnej w Europie Środkowowschodniej . . 253
Polska a współczesne wyzwania edukacyjne
Piotr Załęski
Postawy polityczne nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Łomiankach . . . 265
Materiały metodyczne
Wojciech Jakubowski
Psychologiczne koncepcje człowieka (wybrane zagadnienia) . . . . . . 293
Jan Błuszkowski
Naród w sensie etnicznym i politycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Izabela Malinowska
Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy . . . . . . . . . . . . . . 329
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:11:42
Pobrań
Pobierz 5263

Pobierz:
Pobierz
(1.53MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217798
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]