Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2005 (cz. 1)
Download > 15. Rocznik 2005 > Nr 1/2005 (cz. 1)

Nr 1/2005 (cz. 1)


SPIS TREŚCI


NinaGórnicka-Zozula: Pożegnanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
* * *
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Błażej Poboży: Idea społeczeństwa obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
* * *
Ks. Marek Solarczyk: Kościół Katolicki wobec społeczeństwa
obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mirosław Marciniak: Społeczeństwo obywatelskie
a społeczeństwo informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mirosław Karwat: Kryteria demokratyzmu, postaw społecznych,
stosunków politycznych i państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Krzysztof Kozłowski: Przestępczość zorganizowana
jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 63
* * *
Daniel Przastek: Polska w XX wieku – droga
do społeczeństwa obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Jacek Wojnicki: Formalnoprawne aspekty partycypacji politycznej
w Europie Środkowowschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Paweł Timofiejuk: Proces kreowania społeczeństwa
obywatelskiego w postradzieckich państwach słowiańskich . . . . . . . . . 104
Tadeusz Bodio, Piotr Załęski: Tradycyjne społeczeństwo
nieobywatelskie w postradzieckiej Azji Centralnej . . . . . . . . . . . . . . . . 121
DYSKUSJE I POLEMIKI
Tadeusz Bodio: Kirgistan: powstanie narodowe czy pucz klanów? . . . . 135
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:07:47
Pobrań
Pobierz 7821

Pobierz:
Pobierz
(703.71kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]