Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2019
Download > 01. Rocznik 2019 > Nr 2/2019

Nr 2/2019


ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Marek Ilnicki, Tomasz Słomka: Współczesny rozwój polityk sektorowych
na przykładzie polityki transportowej jako pole dla badań politologicznych . . 9
Karolina Sterna-Zielińska: W kierunku demokracji uczestniczącej . . . . . . . 27
Monika Strupiechowska: Wpływ paniki moralnej na kształtowanie
polityk publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Emilia Czepczyńska: Wpływ konwenansów na ewolucyjne powstawanie
konstytucji Wielkiej Brytanii (XVII - XX w.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Marcin Płoski: Emocje suwerena. Analogie z myślą Carla Schmitta
w dyskursie polskich parlamentarzystów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Grażyna Cęcelek: Ubóstwo materialne osób starszych jako czynnik
ograniczający ich dostęp do edukacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Michał Szymański: Edukacja prawnicza w służbie totalitarnej propagandy
na przykładzie materiałów naukowych do procesu karnego z okresu
stalinizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Przemysław Zawada: Prawa społeczności LGBT+ w Izraelu a konflikt
izraelsko-palestyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Anna Kardasz: Systemowe rozwiązania w korelacjach pomiędzy
bezpieczeństwem ekologicznym i bezpieczeństwem zdrowotnym
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Maciej Brocki: Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej
2018 w kształtowaniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. . . . . . . 139
RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, ESEJE RECENZYJNE
Agnieszka Tomczyk: Rafał Czachor, Abchazja, Osetia Południowa,
Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych,
Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014, ss. 558 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
October 02 2019 14:57:37
Pobrań
Pobierz 336

Pobierz:
Pobierz
(1.11MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]