Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2019
Download > 01. Rocznik 2019 > Nr 1/2019

Nr 1/2019


ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Marek Ilnicki: Populizm w wyborach prezydenckich w Rosji w 2018 r.
na przykładzie programu wyborczego Pawła Grudinina, Władimira
Żyrinowskiego i Kseni Sobczak . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vadym Zheltovskyy: News Media in Post-Euromaidan Ukraine
(years 2014-2016). Selected Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sergiy Taran: Informal Federalism as a Mechanism of Separatism
Neutralization in Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nadežda Armaš, Demokratičeskie principy formirovaniâ organov
publičnoj vlasti ...............................................................................................55
Dmitrij Bezzubov: Publičnoe administrowanie v sfere obŝestvennoj
bezopasnosti ............................................................................................... 69
Anna Lavrinenko: Modelirovanie sovremennyh tendencji
retrabicionalizma v stranah postsovetskogo prostranstva. . . . . . . . . . . . . . 79
Jarosław Tondera: Federalizm destrukcyjny. W kręgu bałkańskich
doświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Ireneusz Tomczak: Polityka rządu USA w odniesieniu do innowacji . . . . . 111
Anna Pęzioł-Wojtowicz: Realizacja zadań polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony . . . .. . . . 129
Jarosław Szczepański: Polityka - władza - administracja - zarządzanie.
Analiza zakresów pojęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 139
Wojciech Łukaszewski: Nowe mechanizmy zwiększające partycypację
społeczną i kontrolę nad działalnością samorządu lokalnego . . . . . . .. . . 149
Anna Suska: Pierwsze posłanki Sejmu Ustawodawczego
II Rzeczypospolitej Polskiej. Historyczno-politologiczne refleksje
w stulecie praw wyborczych kobiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 159
Szymon Beniuk: Wpływ uwarunkowań historycznych na postawy
kibiców piłkarskich na przykładzie Lechii Gdańsk. .................................... 171
Andrzej Michalak: Funkcje narracji kreujących postawy w dyskursach.
społecznych. Wybrane problemy socjologii fabularnej. . . . . . .. . . . . . . . . 189
Patrycja Rutkowska: Prawo do ,,bycia zapomnianym'' w cyfrowym
świecie. Wybrane zagadnienia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Daniel Jakimiec: Kształtowanie systemu wartości osób uzależnionych
od alkoholu w postępowaniu wykonawczym prowadzonym przez sąd
opiekuńczy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
SPRAWOZDANIA
Dariusz Faszcza: Kalendarium wydarzeń naukowych w 2018 r. . . . . . . . . 231
Angelika Godlewska-Antosz: Informacja na temat książek wydanych
przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora
w Pułtusku w 2018 ....................................................................................... 243
NOTY O AUTORACH ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
May 09 2019 13:16:05
Pobrań
Pobierz 625

Pobierz:
Pobierz
(3.01MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]