Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2018
Download > 02. Rocznik 2018 > Nr 4/2018

Nr 4/2018


ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Radosław Kupczyk: Ocena reform polityki gospodarczej Unii
Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Zbigniew Romek: Między asymilacją a kultywowaniem własnych
tradycji. Problem mniejszości narodowych we współczesnych
państwach europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Justyna Turek: Kantony szwajcarskie w procesie integracji europejskiej -
wyzwania modelu federalizmu kooperatywnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Anna Kamińska: Republika Mołdawii a Rumunia - perspektywa
historyczna, czynniki kształtujące relacje dwustronne, aktualny
dyskurs zjednoczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Anna Wawryniuk: Energetyka jako podstawa rosyjsko-tureckich
stosunków gospodarczych na przełomie XX i XXI w.. . . . . . . . . . . . . . . 83
Tadeusz Popławski, Mariusz Miszkiel: Zarządzanie kapitałem
społecznym organizacji w relacji centra-peryferie przez pryzmat
organizacji pomocowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Tomasz Herudziński: Procesy legitymizacji władz samorządowych
okresu transformacji w Polsce - perspektywa badań sondażowych . . . . 109
Marta Szulc: Działalność władz województwa zachodniopomorskiego
i Szczecina w obszarze współpracy międzyregionalnej
w latach 2010-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..123
Adam Miodowski: Local conditions for the activities of the League
of Women structures in the Lower Silesia during the Stalinist period . ..137
Piotr Swacha: Wsp.łpraca Aleksandra Bregmana z Radiem
Wolna Europa (1952-1967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Marcin Szczepański: Analiza głównych aspekt.w reformy polskich
kolei w kontekście organizacyjno-prawnym w latach 1989-2004 . . . . . .173
Violetta Bętkowska: Rola Biura Spraw Wewnętrznych w procesie
usprawniania działalności Straży Granicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..189
Mariusz Tkacz: Policja wobec nowych rodzajów zagrożeń
bezpieczeństwa statków powietrznych i lotnisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Kinga Mikołajuk: Bezpieczeństwo imprez masowych . . . . . . . . . . . . . . .211
Tomasz Pardo: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w świetle
obowiązujących zasad ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
SPRAWOZDANIA
Bogusław Bębenek: Konferencja naukowa na temat: Sielce - Legionowo,
co wiemy o żołnierzach 1. Dywizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, ESEJE RECENZYJNE
Karolina Pilewska: Marek Domagała, Jan Podkowik, Marek Zubik,
Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
oraz SN i NSA, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2018, ss. 485 . . . . . 239
NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..247
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
March 05 2019 10:07:04
Pobrań
Pobierz 858

Pobierz:
Pobierz
(1.32MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]