Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2018
Download > 02. Rocznik 2018 > Nr 3/2018

Nr 3/2018


ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Dariusz Faszcza: Kształtowanie się naczelnych organów władzy
i podstaw ustrojowych w niepodległej Polsce w latach 1918-1919. . . . . . . 9
Maciej Drabiński: Michaił Bakunin a sprawa polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Natalia Tomaszewska, Łukasz Wolski: Wybrane aspekty polityki
historycznej w relacjach Polski i Ukrainy po 1991 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Jacenty Siewierski: Wzory kultury a rozwój gospodarczy. Zachód
i Azja Wschodnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Piotr Kępski: Polityczna i kulturowa władza nad ciałem: Nietzsche, Elias,
Foucault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Alicja Czyrska: Czym jest twórczość? Przegląd wybranych koncepcji . . . . . 99
Agata Włodarska-Frykowska, Michał Klonowski: Ewolucja, perspektywy,
wyzwania polskiego systemu edukacyjnego w świetle Konstytucji
z 1997 r. i wybranych aktów prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Żaneta Szlachcikowska: Obraz prawa i wolności w świetle technik
erystycznych na przykładzie ogólnopolskiego strajku "Czarny protest" . 121
Marcin Wilczek: Konflikt kongijski 1960-1964. Trudna dekolonizacja . . . 133
SPRAWOZDANIA
Bogusław Bębenek: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat:
Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego . . . 149
RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, ESEJE RECENZYJNE
Kamil Piskała: Ewa Pejaś, Myśl polityczna Kazimierza Czapińskiego w latach
1918-1939, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ss. 348 . . . . . . . . 155
NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
December 05 2018 10:31:31
Pobrań
Pobierz 539

Pobierz:
Pobierz
(738.75kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]