Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2018
Download > 02. Rocznik 2018 > Nr 2/2018

Nr 2/2018


ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Bogumił Grott: Nacjonalizm Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
jako wyraz tendencji nurtujących mniejszość ukraińską na południowo-
-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej - doktryna i praktyka. . . . . . . . 9
Bogusław Grużewski: Transformacje ustrojowe a regulacja stosunków
pracy w krajach Międzymorza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Henryka Ilgiewicz: Tematyka sowiecka na łamach wydawnictw Instytutu
Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939) . . . . . 33
Józef Koredczuk: Problematyka mniejszości narodowych w pracach
nad Konstytucją marcową z 1921 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Jan Kondratowicz, Jarosław Wołkonowski: Polityczno-społeczne
i prawne aspekty problemu mniejszości narodowych w pierwszym
10-leciu II Rzeczpospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Michał M. Kosman: Rola Niemiec w dobie aktualnych wyzwań integracji
europejskiej. Wybrane aspekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Jacenty Siewierski: Demograficzne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju
Europy i Zachodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Milena Ingelevič-Citak: Prawo narodów do samostanowienia
a praktyka państw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Danuta Kamilewicz-Rucińska: Szkolnictwo mniejszości narodowych
jako część działania strategicznego Polski i Litwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
SPRAWOZDANIA
Zbigniew Romek: V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja
Naukowa pt. Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe
a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne,
społeczno-polityczne, prawne i kulturowe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
August 23 2018 08:32:16
Pobrań
Pobierz 819

Pobierz:
Pobierz
(960KB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]