Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2018
Download > 02. Rocznik 2018 > Nr 1/2018

Nr 1/2018


ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Andrzej Aksamitowski: Militarne i terrorystyczne zagrożenia
współczesnego miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kamila Daria Faszcza: Polsko-duńskie kontakty naukowe
i edukacyjne w latach 1918-1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Jacenty Siewierski: Przemiany tożsamości Żydów
europejskich w perspektywie historycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sara Burchert: Dylematy tożsamości partii politycznych -
rozmyte granice odrębności i identyfikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Marcin Dobrowolski: Przyczyny porażki Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w wyborach parlamentarnych w 2015 r.. . . . . . . . . . . . . . . . 83
Bogna Kociołowicz-Wiśniewska: O zależnościach kategorii
płci i narodu. Przypadki polskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Stanisław Stępka: Koncepcja stosunków międzynarodowych
po II wojnie światowej opracowana przez Ministerstwo Prac
Kongresowych Rządu RP na uchodźstwie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
SPRAWOZDANIA
Dariusz Faszcza: Kalendarium wydarzeń naukowych w 2017 r.. . . . . . . . . 121
Angelika Godlewska-Antosz: Informacja na temat książek
wydanych przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora
w Pułtusku w 2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, ESEJE RECENZYJNE
Denis Kutsenko: Michael T. Westrate. Living Soviet in Ukraine
from Stalin to Maidan: Under the Falling Red Star in Kharkiv,
Rowman & Littlefield, Lanham 2016, ss. XX + 232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
July 05 2018 10:41:27
Pobrań
Pobierz 763

Pobierz:
Pobierz
(1,22MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217797
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]