Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2017
Download > 03. Rocznik 2017 > Nr 3/2017

Nr 3/2017


EDUKACJA DLA POKOJU
Ryszard Stępień: Znaczenie pedagogiki bezpieczeństwa w wychowaniu
dla pokoju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Agnieszka Piejka: Budowanie kultury pokoju a kształcenie ogólne . . . . . . . 33
Maria Szymańska: Wartości moralne w projektowaniu działań
edukacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
TEORIA KSZTAŁCENIA
Marta Milewska: Wychowanie dla pokoju w kontekście nauczania
przedmiotu historia w szkole podstawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Anna Landau-Czajka: Wojna i pokój w polskich podręcznikach
szkolnych XXI w.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
SPOŁECZEŃSTWO WIELOKULTUROWE
Tadeusz Bartoś: Wojny były, są i będą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Mariola Badowska: Przestrzeń społeczna jako determinanta kultury
(nie)pokoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Renata Malicka, Mariusz Pacholak: Sprawiedliwość i pokój
a inne wartości
i cnoty w zdobywaniu hexis proajretike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Justyna Turek: Wyzwania imigracji i integracji w społeczeństwie
wielokulturowym Konfederacji Szwajcarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Katarzyna Błaszczuk: Promocja zdrowia psychicznego w rodzinie jako
czynnik wychowania dla pokoju w społeczeństwie wielokulturowym . . . . . 139
Bożena Józefów-Czerwińska: Przemoc psychiczna w środowisku
rodziny - od zawładnięcia po nękanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
RECENZJE
Anna Walulik (recenzja): Człowiek - edukacja - społeczeństwo.
Wybrane zagadnienia i problemy, red. Małgorzata Gogolewska-Tośka,
Maria F. Szymańska, Pułtusk 2017, ss. 236. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Grażyna Cęcelek (recenzja): Wybrane metody jakościowe w badaniach
pedagogicznych, cz. I, Kraków 2017, ss. 294 + XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Grażyna Gadomska (recenzja): Rodzina - Szkoła - Środowisko społeczne -
obszary kształtowania kreatywności i twórczości dziecka (ucznia),
red. Grażyna Cęcelek, Małgorzata Potoczna, Małgorzata Przybysz-Zaremba,
Skierniewice 2016, ss. 350. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Małgorzata Gogolewska-Tośka (recenzja): Transformative Creativity
in Teacher Formation: A Pedagogical Approach, Kraków 2017, ss. 310 . . . 191
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
June 20 2018 08:27:43
Pobrań
Pobierz 530

Pobierz:
Pobierz
(0,98MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]