Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2017
Download > 03. Rocznik 2017 > Nr 2/2017

Nr 2/2017


SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Michał Marcin Kobierecki: Sport jako zasób w kształtowaniu
międzynarodowego wizerunku Wielkiej Brytanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Katarzyna Górak-Sosnowska: Gdy skończy się ropa: strategie
dywersyfikacji gospodarczej państw Zatoki Perskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Aksana Przybysz: Polityka ekologiczna: pojęcia, cele, zasady . . . . . . . . . . . 41

SPOŁECZEŃSTWO

Jost Halfmann: Polityczne znaczenie i zaufanie do ruchów populistycznych - Pegida i pozostali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Joanna Podgórska-Rykała: Feminizm i myśl feministyczna. Geneza, rozwój ruchu i jego konsekwencje w przestrzeni publicznej. . . . . . . . . . . . . . 71

Vadym Zheltovskyy: Reforma samorządu terytorialnego w programach politycznych partii Krawczuka i Kuczmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Diana Stelowska-Morgulec: Media społecznościowe w polskiej polityce - zarys ogólny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Denys Kutsenko: Odzwierciedlenie dekomunizacji w komunalnych
mediach miasta Charkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Maciej Wąs: Nacjonalizm Gilberta Keitha Chestertona a nacjonalizm
Risorgimento i nacjonalizm integralny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

BEZPIECZEŃSTWO

Przemysław Grosicki: Profilaktyczne aspekty bezpieczeństwa portu
lotniczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

RAPORT Z BADAŃ

Grażyna Cęcelek, Małgorzata Gogolewska-Tośka: Kompetencje społeczne
kandydatów do zawodu nauczyciela jako ważny obszar ich kompetencji
zawodowych nastawionych na wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka
biednego - raport z badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

RECENZJE

Zbigniew Leszczyński (recenzja): Narracje historyczne w filmach jako
przykład polityki historycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Radosław Lolo (recenzja): Dzieje Mazowsza tom V: lata 1939-1945. . . . . 181
Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
May 17 2018 14:41:17
Pobrań
Pobierz 973

Pobierz:
Pobierz
(1,97MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]