Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2017
Download > 03. Rocznik 2017 > Nr 1/2017

Nr 1/2017


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Maria Pasztor: Problem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w stosunkach
polsko-włoskich w latach 1959-1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Olesia Chernyshova: Miejsce turystyki we współpracy transgranicznej
Rosji i Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Tomasz Rudowski: Koncepcja "ponownego założenia państwa":
przypadek Boliwii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Justyna Tomczyk: Społeczna szkodliwość autorytaryzmu - bariery
i zagrożenia dla społeczeństwa obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Michał Maurycy Mazurkiewicz: Popnacjonalizm i muzyka rockowa . . . . . 67

VARIA

Aleksandra Zabrodskaja: Dewiacyjne zachowanie jako przedmiot badań
współczesnej nauki. Paradygmaty pozytywizmu i interakcjonizmu . . . . . . . . 83

Krzysztof Stępniak: Wirtualna przestrzeń a młodzież. Wybrane
zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

RECENZJE

Michał Norbert Faszcza: Egon Flaig, Zrytualizowana polityka. Znaki,
gesty i władza w starożytnym Rzymie, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 2013, ss. 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
May 17 2018 14:20:57
Pobrań
Pobierz 466

Pobierz:
Pobierz
(1,00MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]