Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2016
Download > 04. Rocznik 2016 > Nr 3/2016

Nr 3/2016


BEZPIECZEŃSTWO

Łukasz Jurczyszyn: Młoda Polska Narodowa a radykalny nacjonalizm:
przejawy społeczno-politycznego "skrętu w prawo" młodych Polaków
w świetle badań ilościowych i jakościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Magdalena Tendera: Porządek rytualny protestu jako mechanizm
autoreferencji społeczeństw nowoczesnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Leszek Grosicki: Informacja w innowacyjnym przedsiębiorstwie. . . . . . . . . 45

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Anna Kobierecka: Nowy wymiar szwedzkiej neutralności - zmiana percepcji roli Szwecji na arenie międzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

SYSTEMY PARTYJNE

Justyna Miecznikowska: Wolnościowa Partia Austrii w systemie
partyjnym II Republiki Austrii - analiza potencjału koalicyjnego . . . . . . . 83

Wojciech Szabaciuk: System dwupartyjny w proporcjonalnych
systemach wyborczych na przykładzie Malty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Zbigniew Kruszewski: Aksjologiczny wymiar funkcjonowania
towarzystw naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Zofia Łapniewska: Aspiracje do pierwszego świata krajów Europy
Środkowo-Wschodniej a translokacja feminizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Brunon Bartz: Przejawy dawnego i aktualnego barbarzyństwa. . . . . . . . . 143

Vadym Zheltovsky: In search for new trends of civil participation
in Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

HISTORIA

Monika Michaliszyn: Początek trzeciego przebudzenia narodowego
Łotwy - Trzeciej Atmody. Odzyskanie niepodległości . . . . . . . . . . . . . . . 173

RECENZJE

Andrzej Kansy: Oni odbudowali i rozwijali Polskę. Warszawa 2016 . . . . 193

Martyna Karwowska-Zając: Rafał Woś. "Dziecięca choroba
liberalizmu", rec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Kazimierz Łastawski: Na scenie i za kulisami stanu wojennego:
gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Kulisy stanu wojennego 1980-1983.
Warszawa 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Ewa Rollnik-Sadowska: Życie na skraju - marginesy społeczne
wielkiego miasta. Pod red. Z. Galora, i in. Bielefeld 2014. . . . . . . . . . . . 209
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
May 17 2018 14:07:29
Pobrań
Pobierz 870

Pobierz:
Pobierz
(1,46MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]