Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2016
Download > 04. Rocznik 2016 > Nr 2/2016

Nr 2/2016


PAMIĘĆ SPOŁECZNA I POLITYKA HISTORYCZNA

Łukasz Skoczylas: Współczesne przemiany pamięci społecznej i zwrot ku przeszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Adam Piekarski: W poszukiwaniu tradycji. Panindianizm jako czynnik
procesu odbudowy więzi tubylczych w Ameryce Północnej. . . . . . . . . . . . 36

Dinara M. Ajdarova: Epos jako źródło formowania się pamięci
historycznej Kirgizów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Anna Szustek: Polska polityka historyczna w dobie integracji
europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

HISTORIA SPOŁECZNA

Kazimierz Przybysz: Zachowania społeczności ziemi łowickiej
wobec exodusu ludności Warszawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Piotr Motyka: Wpływ bezrobocia rodziców na dzieci i młodzież - przykład II Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Malina Kaszuba, Marta Stempień: Autorytarna geopolityka przetrwania reżimu Baszszara al-Asada podczas wojny domowej oraz inwazji Państwa Islamskiego w Syrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Marcin Krupa: Koniunktura gospodarcza a nakłady na zbrojenia - przypadek USA w latach 1947-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Z PERSPEKTYWY WSCHODU

Marat S. Alymkulov: Podstawowe tendencje rozwoju "bezpieczeństwa ekologicznego" w przestrzeni wielokulturowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Ajnagul' Š. Abdyramanova: Nowe podejścia do analizy prozy epoki radzieckiego Kirgistanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

DYSKUSJE I POLEMIKI

Piotr Załęski: O medialnych wypowiedziach politologów. . . . . . . . . . . . . . 161

RECENZJE, ESEJE RECENZYJNE, ARTYKUŁY RECENZYJNE,
NOTY RECENZYJNE

Adam Koseski, Marek Szabłowski: Wiesław Śladkowski, "Szkice polsko-francuskie - XIX-XX wiek" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Marcin Dobrowolski: Maciej Hartliński, "Przywództwo polityczne. Wprowadzenie";. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 06 2016 17:18:31
Pobrań
Pobierz 2218

Pobierz:
Pobierz
(1.83MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]