Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2015
Download > 05. Rocznik 2015 > Nr 1/2015

Nr 1/2015


PROBLEMY POLITYCZNE POSTRADZIECKIEJ
EUROPY WSCHODNIEJ
Marek Ilnicki: Nowa strategia prezydenta Putina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Katarzyna Psujek: Odbudowa znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej
w dyskursie Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa. . . . . . . . . . . . . 33
Aleksandra Daniluk: Stosunki Republiki Białoruś z Federacją Rosyjską
w świetle rosyjskich koncepcji integracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Anna Maria Dyner: Polityka historyczna w Republice Białoruś. . . . . . . . . 72
Myhajlo Mozol: Instytucjonalna pułapka prezydentury patronażowej:
przypadek Wiktora Janukowycza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Beata Kapinos: „Ratowanie Ukrainy przed upadkiem” – program
modernizacji kraju w dyskursie prezydenta Wiktora Janukowycza . . . . 102
SOCJOLOGIA POLITYKI
Jarosław Ćwiek-Karpowicz: Postrzeganie współpracy z Chinami
przez polskich przedsiębiorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Agnieszka Świątek: Aktywność obywatelska a zaufanie do instytucji
publicznych w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
MYŚL POLITYCZNA
Bogdan Szlachta: Problematyczność państwa i jego suwerenności . . . . . . 157
Leszek Nowak: Dmytro Doncow na tle europejskiej rewolty przeciwko
Oświeceniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Marcin Hylewski: Między patriotyzmem obywatelskim i narodowym . . . . 193
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Rahat D. Stamova, Bermet N. Čynkožoeva: Globalizacja
a społeczeństwo informacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Bolot S. Džamankulov: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
w Republice Kirgiskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Anna Lavrynenko: Racjonalizm krytyczny jako podstawa omówienia
tendencji retradycjonalizacji na Ukrainie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
VARIA
Mariusz Trojak, Marta Tutko: Pozycja uniwersytetów w obszarze
działalności badawczej i rozwojowej na tle pozostałych uczelni
w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
RECENZJE, ESEJE RECENZYJNE, ARTYKUŁY RECENZYJNE
Piotr Załęski: Baktykan M. Torogel’dieva, „Modernizaciâ političeskoj
kul’tury v Kyrgyzskoj Respublike” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Patrycja Operacz: S.E. Lobell, N.M. Ripsman, J.W. Taliaferro,
„Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy”. . . . . . . . . . . . . . 276
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
August 10 2015 10:42:35
Pobrań
Pobierz 2500

Pobierz:
Pobierz
(1.45MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]