Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2015
Download > 05. Rocznik 2015 > Nr 3/2015

Nr 3/2015


KIRGISTAN – KULTURA I POLITYKA
Toktobek M. Ryskulov: Rycerz – „Ałp”: dar narodów tureckich
Azji Centralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Anuar A. Galiev: Mitologizowanie historii i tworzenie tradycji
w postradzieckim Kirgistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Èrik S. Orozaliev, Nurgul’ K. Musaeva: Powstanie i rozwój pracy
socjalnej w tradycyjnym społeczeństwie kirgiskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Piotr Załęski: Polskie obrazy carskiej i wczesnoradzieckiej Azji
Centralnej – przypadek pisarstwa Ryszarda Wragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Džanyl U. Tol’bašieva: Etnoregionalizm w Kirgistanie w kontekście
pamięci historycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Salamat U. Dûšenbiev: Tendencje i perspektywy rozwoju islamu
w Kirgistanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Gul’zat T. Majčinova, Choong Y. Lee: Młodzież w Kirgistanie:
marzenia, cele oraz wyzwania na przyszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SOCJOLOGIA POLITYKI
Oana Luiza Barbu: Profi l szefów postkomunistycznej rumuńskiej
i polskiej dyplomacji. Czy następuje profesjonalizacja urzędu
Ministra Spraw Zagranicznych?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Piotr Jaworowicz: Ewolucja tradycyjnych ról uczestników procesu
komunikacji politycznej w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
PROBLEMY POLITYCZNE EUROPY
Krzysztof Garczewski: Austria na tle konfl iktu ukraińsko-rosyjskiego
w 2014 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Małgorzata Sikora-Gaca: Przebieg mołdawskich rywalizacji
parlamentarnych w latach 1990–2014 – między systemem politycznym
a oligarchicznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
OBLICZA DYSKURSÓW
Anna Nadolska-Styczyńska: Spojrzeniem obcego. Kultura Indian
dorzecza Ucayali w wybranych publikacjach autorstwa osadników
„Kolonii Polskiej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Tomasz Kalniuk: Mity amerykańskiego wroga w wybranych obrazach
z prasy pomorskiej lat 60. XX wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Marek Brylonek: Partnerstwa obronne Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . 197
Ashik KC: Stara spuścizna, niechęć i pragmatyzm – co stoi za partnerstwem
indyjsko-krymskim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
VARIA
Barbara Jankowiak, Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska,
Anna Grzelak: Rola czynników społecznych i osobowościowych
w radzeniu sobie ze stresem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
RECENZJE, ESEJE RECENZYJNE, ARTYKUŁY RECENZYJNE,
NOTY RECENZYJNE
Radosław Lolo: „Dzieje Mazowsza lata 1527-1794”, t. II,
red. J. Tyszkiewicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Oliwia Piskowska: Alexander Cooley, „Great Games, Local Rules.
The New Great Power Contest in Central Asia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
January 09 2015 09:57:56
Pobrań
Pobierz 3985

Pobierz:
Pobierz
(4.62MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]