Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopi¶mie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Pocz±wszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopi¶mie „Społeczeństwo i Polityka” s± udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2014
Download > 06. Rocznik 2014 > Nr 3/2014

Nr 3/2014


KIRGISTAN – POLITYKA I GOSPODARKA
Radzisława Gortat: Kirgistan: złoto i polityka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kusein Isaev, Samar Syrgabaev: Rewolucje narodowe w Republice
Kirgiskiej: przyczyny i skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Maria Golińska-Wapińska: Rewolucje w Kirgistanie w 2005 i 2010 roku –
zmiana władzy w percepcji studentów uczelni Biszkeku . . . . . . . . . . . . . . 68
Oliwia Piskowska: Postawy elit społecznych Biszkeku wobec rywalizacji
Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych w regionie Azji Centralnej . . . . . . . . 79
®anybek Omor: Problemy polityki gospodarczej Kirgistanu . . . . . . . . . . . . 91
TEORIA I METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH
Azizbek K. Dľusupbekov, Ajgul’ K. Ilebaeva: Metodologiczne problemy
badań relacji subetnicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Rafał Bieniada: Region – wybrane aspekty teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . 120
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
Krzysztof ¦liwiński: Pi±ta domena – bezpieczeństwo narodowe w rękach
prywatnych? Ucywilnienie bezpieczeństwa cyfrowego w Zjednoczonym
Królestwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Wojciech Welskop: Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce . . 157
POLITYCZNE PROBLEMY EURAZJI
Łukasz Zamęcki: Sinizacja polityczna Hongkongu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Przemysław Zgudka: Formalne wzmacnianie władzy prezydenckiej
na przykładzie Nŭrsŭltana Nazarbaeva i Saparmyrata Nyýazowa . . 200
VARIA
Sławomir Drelich: Zmysł polityczny rewolucjonisty. Portret Lenina
w pismach Slavoja ®iľka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
RECENZJE, ESEJE RECENZYJNE, ARTYKUŁY RECENZYJNE
Aleksandra Daniluk: Przemysław Żukiewicz, „Przywództwo labilne.
Mechanizm powrotu do władzy w ¶wietle teorii przywództwa
politycznego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Jan Sobiech: Johann Chapoutot, „Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy
autorytarne w Europie Zachodniej (1919–1945)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
April 12 2016 13:02:43
Pobrań
Pobierz 2625

Pobierz:
Pobierz
(1.09MB)
Statystyka Ł±cznie plików: 58
Ł±czna liczba pobrań: 217797
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]