Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2014
Download > 06. Rocznik 2014 > Nr 4/2014

Nr 4/2014


Spis treści

KONSOLIDACJA PAŃSTWA W EUROPIE
Catherine Marshall: Pojęcie uległości w Zjednoczonym Królestwie
od XIX wieku: rama intelektualna dla konsolidacji państwa? . . . . . . . . . 15
Agnieszka K. Cianciara: Europeizacja społeczeństwa obywatelskiego
w krajach Partnerstwa Wschodniego? Casus Ukrainy i Gruzji. . . . . . . . 25
Olena Podolyan: Wyzwanie „państwowości” w poradzieckiej demokratyzacji:
ponowna ocena wpływu szczebla europejskiego na Estonię i Ukrainę
(od 1991 roku do dziś) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Andrius Švarplys: Kto mówi do kogo? Społeczne i polityczne uwarunkowania
narracji narodowej w post-postkomunistycznej Litwie. . . . . . . . . . . . . . . 64
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Anna Garczewska: Cywilne nieposłuszeństwo a kultura – wybrane przykłady. . 81
Magdalena Tendera: Protest społeczny jako powszechnik kulturowy –
próba analizy strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ks. Tadeusz Jarosz: W poszukiwaniu sedna paradygmatu desekularyzacji:
inkulturacja – strategia uzewnętrznienia Kościoła katolickiego
w środowisku sekularyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
PROBLEMY EDUKACJI
Łukasz Jureńczyk: Edukacja kobiet w Afganistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Katarzyna Waszyńska, Przemysław Bury, Donata Waszyńska-Samolak:
O (re)defi niowaniu roli nauczyciela we współczesnej przestrzeni
edukacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
HISTORIA NAJNOWSZA
Leszek Nowak: Korzenie thatcheryzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Daniel Przastek, Marcin Matuszak: Moczarowcy w teatrze . . . . . . . . . . . 187
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Sultan Tursunaliev: Historyczna pamięć działań wojennych z Dżungarami
w bohaterskich eposach Kirgizów – w poszukiwaniu racjonalnego
i empirycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Keneš A. Alimbekov, Venera Š. Ibraeva: Tworzenie rynku pracy
i jego aktualny stan w Republice Kirgiskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
VARIA
Joanna Prystrom, Monika Walicka: Przedsiębiorczość i innowacyjność
determinantami rozwoju lokalnego – przypadek polskiej gminy
Kleszczów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
RECENZJE, ESEJE RECENZYJNE, ARTYKUŁY RECENZYJNE
Marta Makowska: Umberto Eco, „Wymyślanie wrogów i inne teksty
okolicznościowe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Marzena Nawrocka: Cyprian Mielczarski, „Sofi ści i polityka” . . . . . . . . 256
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
January 26 2015 18:40:25
Pobrań
Pobierz 9024

Pobierz:
Pobierz
(1.08MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]