Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2014
Download > 06. Rocznik 2014 > Nr 2/2014

Nr 2/2014


OBRAZY INNEGO I INNOŚCI
Jacek Jan Pawlik: Znaczące, znaczone. Z zagadnień antropologii ciała . . . .15
Anna Nadolska-Styczyńska: Czy „Inny” nadal musi znaczyć „dziki”?
Garść refl eksji na marginesie lektury wybranych numerów czasopism
wydawanych przez „National Geographic Polska”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Hanna Schreiber: Z „czarnych” kart historii stosunków międzynarodowych –
„ludzkie zoo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Katarzyna Wójcikowska: Państwo i władza PRL w oczach cudzoziemców –
studium z badania jakościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
KULTURA POLITYCZNA
Osmon A. Togusakov, Mirgul R. Kydyralieva: Odrodzenie trybalizmu
w suwerennym Kirgistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Agnieszka Syliwoniuk, Piotr Załęski: Trybalizm w społeczeństwie
i polityce – analiza porównawcza Jordanii i Kirgistanu . . . . . . . . . . . . . . .85
HISTORIA NAJNOWSZA
Aleksandyr Wezenkow: Uratowanie bułgarskich Żydów – czy rzeczywiście
jedyne i wyjątkowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Rafał Jung: Między polityką a sportem – polsko-zachodnioniemiecka
rywalizacja piłkarzy w „dekadzie sukcesu” Edwarda Gierka . . . . . . . . . .139
GOSPODARKA
Ireneusz Kraś: Reakcja wybranych banków centralnych na kryzys . . . . . . .165
Aleksandra Gromelska: Sytuacja gospodarcza Armenii i perspektywy
jej rozwoju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Sultan Tursunaliev: Pamięć społeczna w kontekście epickiej mitologii
Kirgizów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Èmil’ T. Džoroev: Przeszłość radziecka – paradygmaty analizy . . . . . . . . . 220
VARIA
Michał Mistygacz: Etyka i prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
RECENZJE, ESEJE RECENZYJNE, ARTYKUŁY RECENZYJNE
Wiesław Rehan: Katarzyna Górak-Sosnowska, Piotr Masiukiewicz,
„Bankowość muzułmańska”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Krzysztof Mrozek: Robert Menasse, „Demokracja nie musi być narodowa.
Unia Europejska: pokój na kontynencie a oburzenie obywateli” . . . . . . 253
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
January 09 2015 09:55:19
Pobrań
Pobierz 4438

Pobierz:
Pobierz
(1.07MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]