Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2014
Download > 06. Rocznik 2014 > Nr 1/2014

Nr 1/2014


TOŻSAMOŚCI KULTUROWE W POLSCE
Aleksandra Kułaga: Odrębności regionalne w świadomości społecznej –
Ślązacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Marta Kubik: Geneza, determinanty i wyznaczniki tożsamości kulturowej
Łemków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rafał Więckiewicz, Paulina Zych: „Żółty na zewnątrz, ale biały
w środku” – tożsamość kulturowa młodych przedstawicieli społeczności
wietnamskiej w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PSYCHOLOGIA POLITYKI I SOCJOLOGIA POLITYKI
Maria Urban: Psychologiczny kapitał polskiej demokracji . . . . . . . . . . . . . . 81
Borys Stelmaszczuk: Specyfi ka kultury politycznej w Bułgarii . . . . . . . . . . . 95
MYŚL POLITYCZNA
Anna Łomża, Piotr Oleksy: Oblicza polskiego eurosceptycyzmu –
między konserwatyzmem a nacjonalizmem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Paulina Orłowska, Ivan Dimitrijević: Filozofi a rewolucji francuskiej
w myśli Alessandro Birala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Maria Pasztor: Polityczne aspekty stosunków polsko-włoskich w okresie
przygotowań i obrad konferencji pokojowej w Paryżu 1946–1947 . . . . . 155
Terry McDonald: Podążaj za pieniądzem: wygrani i przegrani w ewolucji
światowej regulacji mobilności waluty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Kusein Isaev, Samar Syrgabaev: Kirgistan we współczesnym układzie
porządku światowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Mirlan M. Dyldaev: Procesy urbanizacji i zrównoważonego rozwoju
w kontekście ekologiczno-demografi cznej sytuacji Kirgistanu. . . . . . . . . 200
VARIA
Anna Kwasiborska, Dominika Szterk: Aktualizacja ustawy Prawo Lotnicze
a wybrane aspekty polityki rozwoju bezpieczeństwa transportu
lotniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, ESEJE RECENZYJNE
Oliwia Piskowska: Joanna Matuszewska, „Trzy światy. Modele polityki
zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji
w perspektywie analizy komparatystyczno-dyskursywnej” . . . . . . . . . . . 235
Katarzyna Matusiak: Joanna Rak, „O kierowaniu wrażeniem. Język polityki
polskiej po 1989 roku” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
July 21 2014 09:04:32
Pobrań
Pobierz 3830

Pobierz:
Pobierz
(1.06MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]