Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2013
Download > 07. Rocznik 2013 > Nr 4/2013

Nr 4/2013


PROBLEMY UNII EUROPEJSKIEJ
Marcin Kleinowski: Konsensualne podejmowanie decyzji jako wartość
dla państw członkowskich w Radzie i Radzie Europejskiej . . . . . . . . . . . . 15
Marta Witkowska: Udział reprezentacji społeczeństw państw członkowskich
w kształtowaniu treści polityki w wielopoziomowym systemie Unii
Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Michał Wieloński: Problem „inteligentnej administracji” w prawie
Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Jarosław Ćwiek-Karpowicz: Polityka energetyczna, środowiskowa
i przemysłowa Unii Europejskiej – wzajemne sprzeczności i próby
ich przezwyciężenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Emilia Kalitta: Polityka UE względem imigrantów na tle wydarzeń
Arabskiej Wiosny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
POLITYKI PUBLICZNE
Waldemar Dzieliński , Maryla Grzymkowska: Administracyjno-prawne
założenia współczesnego systemu planowania i zagospodarowania
przestrzennego w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Marta Makowska: Pomiędzy interwencjonizmem państwa a wolnym
rynkiem – przyczynek do dyskusji o przemianach polityki mieszkaniowej
w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Z BADAŃ NAD SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM
Sylwia Górzna: Polityczny wymiar trialogu międzyreligijnego w okresie
pontyfi katu Jana Pawła II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Tomasz Kownacki: Współczesne ruchy ekologiczne jako polityczni aktorzy
w Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ EURAZJI
Piotr Załęski: Rekrutacja i mobilność elity politycznej Kazachstanu
(1990–2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Marcin Dobrowolski: Polityczne uwarunkowania reform prawa
wyborczego w wyborach do parlamentu w Rzeczypospolitej Polskiej
(1991–2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
HISTORIA NAJNOWSZA
Maria Golińska-Wapińska: Kultura Azji Centralnej lat 30. XX wieku
w propagandowym przekazie czasopisma „SSSR na strojkie”. . . . . . . . . 221
Agnieszka Syliwoniuk: Pomiędzy Zachodem a światem arabskim: kluczowe
zagadnienia polityki zagranicznej Malty w latach 1971–1984 . . . . . . . . 240
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Bakytbek A. Maltabarov: Polityka religijna w Republice Kirgiskiej . . . . . 261
Gul’šajyr T. Žunusova: Środowisko społeczne jako wiodący czynnik
rozwoju jednostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, ESEJE RECENZYJNE
Łukasz Zamęcki: Jean-Pierre Cabestan, „Polityka zagraniczna Chin.
Między integracją a dążeniem do mocarstwowości” . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Agnieszka Syliwoniuk: Jakub Sławek, „Jemen – świat wartości
plemiennych” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Aleksandra Piwowar: Sami Szalom Szetrit, „Intra Jewish confl ict
in Israel: White Jews, Black Jews” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 27 2014 10:15:12
Pobrań
Pobierz 4607

Pobierz:
Pobierz
(1.86MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]