Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2013
Download > 07. Rocznik 2013 > Nr 3/2013

Nr 3/2013


PROBLEMY EDUKACJI W POLSCE
Anna Szustek: Bilans systemu edukacyjnego III RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Katarzyna Waszyńska, Barbara Jankowiak, Donata Waszyńska-Samolak:
Współczesne wyzwania wobec pełnienia roli nauczyciela a wypalenie
zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dagna Dejna, Filip Nalaskowski: Pedagogika jako kierunek studiów w świetle
ostatnich raportów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych oraz badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Wojciech Jakubowski, Łukasz Zamęcki: Kształcenie doktorantów w zakresie
nauk o polityce oraz dyscyplin pochodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
TEORIA POLITYKI
Rafał Bieniada: Federacja vs konfederacja – wybrane aspekty teoretyczne . 89
Marcin Krupa: Krytyczna analiza teorii stosunków międzynarodowych Hansa
Joachima Morgenthaua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
SOCJOLOGIA POLITYKI
Piotr Załęski: Socjopolityczna charakterystyka elity politycznej w Kazachstanie
(1990–2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Grażyna Gadomska: Wybrane aspekty procesu transformacji w Polsce
w opinii społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
MYŚL POLITYCZNA
Leszek Nowak: Interpretacja kryzysu cywilizacji w konserwatyzmie
amerykańskiego Południa. Przypadek Johna Crowe Ransoma . . . . . . . . 159
Paulina Orłowska, Ivan Dimitrijević: Narodziny społeczeństwa bez rządu:
Biral interpretuje myśl Hobbesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
HISTORIA NAJNOWSZA
Kazimierz Przybysz: Konspiracyjny ruch ludowy wobec exodusu ludności
Warszawy. Przyczynek do poznania zachowań społecznych okresu okupacji
niemieckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Monika Kocięcka: Administracja terenowa w Polsce
w latach 1944–1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ EURAZJI
Bogdana V. Sypko: Od „zapomnianych przez historię” do podmiotów
relacji społecznych: problem harki w okresie prezydentury
Jacques’a Chiraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Rafał Czachor: Ewolucja porządku konstytucyjnego na Białorusi
w latach 1991–1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Мuchtarbek M. Madaliev: Rola i pozycja elity w formowaniu państwowości
kirgiskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Gul’majram B. Moldosanova: Noosferyczne kształcenie – fundament
ustawicznego rozwoju społeczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
VARIA
Anna Nadolska-Styczyńska: Inspiracje afrykańskie w modzie kobiecej
w świetle wybranych polskich tekstów internetowych . . . . . . . . . . . . . . . 287
RECENZJE
Piotr Załęski: Piotr Grochmalski, „Kazachstan. Studium politologiczne” . 303
Ewa Kołodziej: „Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej”,
red. Tomasz Stępniewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Oliwia Piskowska: „Państwa Azji Środkowej w stosunkach
międzynarodowych”, red. Michał Machaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
February 24 2014 08:50:23
Pobrań
Pobierz 6271

Pobierz:
Pobierz
(1.28MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]