Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopi¶mie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Pocz±wszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopi¶mie „Społeczeństwo i Polityka” s± udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2013
Download > 07. Rocznik 2013 > Nr 1/2013

Nr 1/2013


PRASA LOKALNA W EUROPIE
Ewa Stasiak-Jazukiewicz: Media lokalne. Zarys problematyki
badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Marta Jas-Koziarkiewicz: „Nowa Trybuna Opolska” jako
przykład dziennika regionalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Paulina Sokołowska: Media lokalne w Clermont-Ferrand . . . . . . . . . . . . . . 56
Ewelina Sibińska: Znaczenie reklamy w lokalnym systemie medialnym . . . . 70
Z BADAŃ NAD SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM
Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska: Społeczeństwo obywatelskie
w Polsce lat 90. XX wieku. Idee i ich odzwierciedlenie w ustawie
zasadniczej i orzecznictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Tomasz Kownacki: Podstawy aksjologiczne ruchów
alterglobalistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
Włodzimierz Fehler: Polska Służba Więzienna w pierwszym
dziesięcioleciu XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Aleksander Wasiuta: ¬ródła energii odnawialnej jako czynnik
bezpieczeństwa energetycznego Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ EURAZJI
Piotr Załęski: Rola i pozycja prezydenta Nazarbajewa w elicie
Kazachstanu (1990–2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Agnieszka Syliwoniuk: Tożsamo¶ć kulturowa a postawy
polityczne Jordańczyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
HISTORIA I POLITYKA
Jacek Łuczak: Polityka pamięci we współczesnej Hiszpanii . . . . . . . . . . . . 217
Georgij N. Chlypenko: Proza historyczna Ammiana von Beka
– szkic krytyczno-literacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
DYSKUSJE I POLEMIKI
Filip Ilkowski: Imperializm żebraczy, czyli polska polityka zagraniczna
według dokumentów WikiLeaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Anna Szustek: O kształcie, roli i miejscu historii w edukacji
Polaków w XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
®arkyn ®. ©adymanova: Praktyka nieformalnych więzi społecznych
i trybalizmu w Kirgistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Igor’ A. Val’dman: Fenomen wolno¶ci w refl eksji społeczno-kulturowej . . 304
VARIA
Bartosz Abramowicz: „Jak żyć?”, czyli o statusie i społecznej funkcji
poradnictwa w ponowoczesno¶ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
RECENZJE
Jan Łabuszewski: Glossa w sprawie publikacji na temat procesu
Romkowskiego, Różańskiego i Fejgina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Grażyna Gadomska: Stefan Opara, „Jak żyć? Wykłady z etyki” . . . . . . . . 357
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
July 05 2013 14:36:01
Pobrań
Pobierz 8752

Pobierz:
Pobierz
(3.55MB)
Statystyka Ł±cznie plików: 58
Ł±czna liczba pobrań: 217797
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]