Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2004
Download > 16. Rocznik 2004 > Nr 1/2004

Nr 1/2004


SPIS TREŚCI


Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski:
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KULTURA POLITYCZNA
Łukasz Zamęcki: Kontrowersje wokół pojęcia kultury politycznej . . . . . 11
Teodor Filipiak: Typologie kultury politycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Piotr Załęski: Kultura polityczna społeczeństwa polskiego XIX wieku . . 33
Daniel Przastek: Kultura polityczna społeczeństwa polskiego
w XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
EDUKACJA EUROPEJSKA
Kazimierz Łastawski: Idea jedności Europy (cz.1) . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Anna Wierzchowska: Kultura polityczna Unii Europejskiej . . . . . . . . . 102
POLSKA A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA EDUKACYJNE
Mariusz Włodarczyk: Edukacja polska na tle reform
oświatowych na świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kształcenie w liceum profilowanym – wywiad
z mgr inż. Mirosławą Popek – wicedyrektorem
Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie
(rozmawiał Mariusz Włodarczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
KONSULTACJE DLA OLIMPIJCZYKÓW
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (oprac. Tomasz Słomka) . . 131
Monika Poboży: Konkurs medialny Olimpady Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym, czyli „jak napisać esej” . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
MATERIAŁY METODYCZNE
Marcin Tobiasz, Wojciech Jakubowski: Polityka i kultura
polityczna społeczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:02:40
Pobrań
Pobierz 7517

Pobierz:
Pobierz
(616.05kB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]